Đóng tiền học tháng 12 năm 2010

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I. Thu theo quy định:

  

  

1. Học phí:

50 000đ/ tháng  

  

2.Chi phí bán trú:

25 000đ/ tháng

  

II. Các khoản thu hộ: 
(để chi cho học sinh)

  

  

Tiền ăn (Bữa sáng hoa quả + Bữa trưa + Quà chiều + tiền sữa + tiền nước uống

15 000 x 23 ngày  = 
345. 000đ 

 

Tổng số

420. 000đ    

 

 Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi ngàn đồng chẵn 

Thời gian thu bắt đầu từ ngày 1/12 đến  7/12/2010   
      Sáng: 7h30 - 8h30.    Chiều: 15h30 - 17h00
            -Ngày 1, 2/12/2010: Thu lớp A1, A2, A3, A4
            -Ngày 3,/12/2010: Thu lớp B1; B2; B3
            -Ngày 6/12/2010: Thu lớp C1, C2, C3
          - Ngày 7/12/2010 là ngày thu cuối cùng của tháng 12/2010.
     *Lưu ý: 
    +Cha mẹ học sinh đóng tiền ăn và lấy phiếu ăn điền đầy đủ thông tin. Mỗi ngày đi học nộp   01 phiếu ăn cho giáo viên phụ trách lớp
    + Khi mua phiếu ăn, phụ huynh luuw ý đối chiếu số buổi cháu đi học và bảng chấm cơm của các cô giáo. Nếu có sai lệch, thông báo ngay với bộ phận kế toán và giáo viên để giải quyết ngay trong tháng. Tránh tình trạng nhầm lẫn. 
    
 Ngoài các khoản thu trên, nhà trường không thu thêm bất kỳ một khoản nào ngoài quy định                                        

                                                                           BAN GIÁM HIỆU


 

Các tin khác
[Quay lại]
Khen thưởng
Hỗ trợ trực tuyến
(04) 3971.4881 0984.999.062
Liên kết website