Quy định nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

                                                   

       Số: 4175/SGD&ĐT-VP

V/v Quy định nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                        

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

 

Kính gửi:    - Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã;

 

 

- Các đơn vị trực thuộc.

 

 

 

 

 

Trước tình hình thời tiết có diễn biến bất thường, mưa rét kéo dài, khả năng Hà Nội có những ngày sẽ rét đậm, rét hại, để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị, trường học triển khai thực hiện những nội dung sau:

 

 

1. Quy định nghỉ học:

 

- Sở GD&ĐT thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại; phụ huynh học sinh cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội được phát tại Bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam vào khoảng 6h30’ hàng ngày trong chương trình “Chào buổi sáng” cùng với đó sẽ có nhận định dự báo nhiệt độ ngoài trời lúc 7h30’.

Căn cứ vào thông tin này, Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các trường được phép quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp:

 

 + Học sinh Mầm non, Tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°C;

 

 

 + Học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7°C;

 

- Trong những ngày nghỉ do trời rét đậm, rét hại, nhà trường cần bố trí lực lượng trực để quản lý, đảm bảo giữ ấm cho những học sinh vẫn đến trường; các trường vẫn phải đảm bảo các hoạt động hành chính của nhà trường diễn ra bình thường.

- Nhà trường thông báo tới cha mẹ học sinh để quản lý và đảm bảo sức khoẻ  cho con em trong thời gian nghỉ; tổ chức, hướng dẫn cho các em tự học ở nhà.

 

2. Nhanh chóng ổn định nền nếp sau đợt nghỉ rét:

 

Sau nghỉ rét, căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhà trường bố trí việc dạy và học cho phù hợp; cần có kế hoạch dạy bù hợp lý, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học; không được dạy dồn tiết hoặc cắt xén chương trình.

 

3. Chế độ thông tin, báo cáo:

 

Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tổng hợp thông tin việc các trường cho học sinh nghỉ học vì trời rét đậm, rét hại và báo cáo nhanh về Văn phòng Sở - 81 phố Thợ Nhuộm - quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - ĐT: 39.411.887/ Fax: 39.423.985/ Email: vanphongso@hanoiedu.vn và phòng chuyên môn phụ trách ngành học, cấp học.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung trên./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;              Để                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

 

- Bộ GD&ĐT          báo      

 

 

- UBND TP              cáo                                                                                       (Đã ký)                             

 

- Đài THVN;

 

- Đài PT&TH HN    (để phối hợp giúp đỡ)                                    

 

- Ban Giám đốc;

 

- Các phòng, ban Sở;                               

 

 

- Lưu VT, VP.                                                     Nguyễn Hiệp Thống                                                                                    

 

 

                                                                                                                                             

 

 

Các tin khác
[Quay lại]
Khen thưởng
Hỗ trợ trực tuyến
(04) 3971.4881 0984.999.062
Liên kết website