thực đơn tháng 1 năm 2018

  

TUẦN 1

 

Thời gian

10h45   

14h00    

THỰC ĐƠN CÔ

Thứ hai

 

-         SỮA NUTRIKID GOLD

-         BÍ NGỒI XÀO TỎI

-         THỊT GÀ NẤU CARI

-         CANH RAU  NẤU TÔM

-         CHÁO CÁ

-         BÁNH DINH DƯỠNG

 

-         THỊT RANG

-         CANH RAU


Thứ ba

 

 

-         TRỨNG ĐÚC TÔM THỊT NẤM HƯƠNG

-         CANH RAU NẤU THỊT

-         DƯA HẤU

-         RAU CỦ QuẢ XÀO THẬP CẨM

-         MỲ NẤU THỊT BÒ RAU CẢI

-         SỮA FRISO 4

 

-         ĐẬU RÁN

-         CANH RIÊU CÁ

Thứ tư

-         BÁNH DINH DƯỠNG

-         SU SU XÀO TỎI

-         CÁ THỊT SỐT CHUA NGỌT

-         CANH RAU NẤU THỊT

 

-         SÚP GÀ

-         BÁNH MỲ GỐI

 

 

-         TRỨNG KHO THỊT

-         CANH BÍ XANH

Thứ năm

-         ĐU ĐỦ CHÍN

-         CẢI BẮP XÀO CÀ CHUA

-         ĐẬU THỊT TÔM SỐT NẤM

-         CANH KHOAI TÂY CÀ RỐT NẤU THỊT BÒ

 

-         CHÈ HẠT SEN

-         BÁNH CANXI

 

 

 

-         TỎI GÀ RANG GỪNG

-         CANH RAU

Thứ sáu

 

- PHỞ BÒ

- BÁNH CANXI

- CẢI THẢO XÀO NẤM

XÔI ĐẬU XANH

SỮA FRISO 4

 

THỊT RÁN

CANH RAU

                                                                             

TUẦN 3

 

 

Thời gian

10h45   

14h00    

THỰC ĐƠN CÔ

Thứ hai

 

- ĐẬU TÔM TỨ XUYÊN

- CANH BÍ NẤU THỊT GÀ

- BÁNH DINH DƯỠNG

- CẢI BẮP XÀO CÀ CHUA

-         CHÁO THỊT BÒ CÀ RỐT

-         SỮA FRISO 4

 

-         CHẢ CÁ

-         CANH RAU


Thứ ba

 

-DƯA HẤU

-TRỨNG TÔM CHƯNG CÀ CHUA

-CANH RAU NẤU THỊT

-SU SU XÀO TỎI

       - SÚP TÔM

       - BÁNH MỲ GỐI

 

-         ĐẬU THỊT SỐT CÀ CHUA

 

-         CANH RAU

  Thứ tư

 

-ĐU ĐỦ

-CÁ BA BA KHO TỘ

-CANH RAU NẤU THỊT

-CẢI THẢO XÀO NẤM

 

-         CHÈ BÍ ĐỎ

-         BÁNH CANXI

 

 

-         TỎI GÀ RANG GỪNG

-         CANH SU HÀO


Thứ năm

 

-BÁNH DINH DƯỠNG

-RAU CỦ QuẢ XÀO TỎI

-THỊT BÒ HẦM

-CANH RIÊU CUA

 

     - XÔI ĐẬU

     - SỮA FRISO4

 

    - THỊT KHO DỪA

    - CANH RAU

Thứ sáu

-DƯA HẤU

-MỲ SPAKETTY

-KHOAI TÂY CHIÊN

 

-SÚP TÔM

-BÁNH MỲ GỐI

 

 

 

-         THỊT  KHO

-         CANH RAU

 

TUẦN 4

 

Thời gian

10h45   

14h00    

THỰC ĐƠN CÔ

Thứ hai

-  THỊT TÔM RANG HÀNH MỠ

- CANH THỊT NẤU CÀ CHUA THẢ GIÁ

- BÁNH DINH DƯỠNG

-CẢI BẮP XÀO CÀ CHUA

-         MỲ THỊT GÀ

-         SỮA NUTRI GOLD

 

 

-         TRỨNG RÁN

-         CANH RAU


Thứ ba

-  NHÂN NEM XÀO

- CANH THỊT BÒ THUÔN HÀNH RĂM

- ĐỦ ĐỦ

-SU SU XÀO TỎI

-         CHÁO LƯƠN

-         BÁNH CANXI

 

-         THỊT RANG

-         CANH RAU

  Thứ tư

 

- CÁ THỊT XÀO

 - CANH RAU CẢI NẤU THIT

- BÁNH CANXI

-KHOAI TÂY NGHIỀN

    - SỮA CHUA TH

    - XÔI DỪA

 

      - THỊT KHO TRỨNG

      - CANH RAU

 


Thứ năm

 

- THỊT BÒ KHO

- CANH KHOAI TÂY CÀ RỐT NẤU THỊT

- CẢI THẢO XÀO NẤM

-         BÚN RIÊU CUA

-         BÁNH DINH DƯỠNG

-         TỎI GÀ RANG GỪNG

-         CANH RAU

Thứ sáu

BÁNH CANXI

BÍ NGỒI XÀO TỎI

RUỐC TÔM THỊT

CANH RAU NẤU THỊT GÀ

    -  CHÁO SƯỜN KHOAI  LANG

    -   SỮA NUTRIGOLD

 

      - BÚN MỌC DỌC MÙNG

 

 

 

TUẦN 2

 

Thời gian

10h45   

14h00    

THỰC ĐƠN CÔ

Thứ hai

 

BÁNH CANXI

CÁ THỊT SỐT CÀ CHUA

CẢI THẢO XÀO NẤM

CANH RAU NẤU THỊT

MỲ NẤU THỊT BÒ

SỮA FRISO

 

     

-         ĐỖ QUẢ XÀO THỊT

-         CANH CHUA

 

 


Thứ ba

BÁNH DINH DƯỠNG

TRỨNG KHO THỊT

CANH BÍ NẤU CUA ĐỒNG

CẢI BẮP XÀO CÀ CHUA

CHÁO SƯỜN KHOAI LANG

SỮA NUTRIKID GOLD

 

CÀ BUNG

 

  Thứ tư

BÁNH CANXI

RAU CỦ QUẢ XÀO THẬP CẨM

BÚN GÀ

XÔI LẠC

SỮA CHUA TH

THỊT KHO TÀU

CANH RAU


Thứ năm

 

DƯA HẤU

SU SU XÀO TỎI

TÔM THỊT SỐT CÀ CHUA

CANH CẢI XANH NẤU CÁ

CHÈ NGÔ NON

BÁNH CANXI

 

 

 

CÁ KHO

CANH RAU

Thứ sáu

 

SỮA NUTRIKID GOLD

KHOAI TÂY CÀ RỐT XÀO

THỊT BÒ SỐT CÀ CHUA

CANH RAU NẤU TÔM NÕN

 

SÚP GÀ

BÁNH MỲ GỐI

 

 

   

    

THỊT RANG

CANH RAU

 

 

 

Các tin khác
[Quay lại]
Khen thưởng
Hỗ trợ trực tuyến
(04) 3971.4881 092 629 8668
Liên kết website